JD - stavební Inženýrství

Galerie

Na stavbách bytových a rodinných domů jsem se do roku 2008 podílel v zaměstnaneckém poměru jako projektový manažer ve společnosti APV INVEST a jako technický ředitel ve společnosti T&C CZ.

Bytové domy

RD a ostatní stavby

Koordinátor BOZP

 

 

 

 

 

Technický dozor investora:
 

Bytové domy

 

Rekonstrukce panelového domu
termín realizace - 2013
informace -
zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, rekonstrukce lodžií
a úprava vstupů do objektu bytového domu.
5 vstupů, 80 lodžií
investor - BD Neratovice, Na Výsluní
zhotovitel -
BRICK STAV a.s.

.

Rekonstrukce bytového domu
termín realizace - 2013
informace -
zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, oprava a zateplení ploché střechy. Úprava vstupů a balkonových konstrukcí
investor - SVJ domu Fričova 2611
zhotovitel -
Kasten spol s.r.o.


.

Sanace štítů a lodžií panelového bytového domu, Sportovní 2723/24
termín realizace - 2012/2013
informace -
zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, oprava a zateplení ploché střechy. Úprava vstupů a lodžií
investor - SVJ, Sportovní 2723/24 Mělník
zhotovitel -
 
Kasten spol s.r.o.

.

Revitalizace panelového domu KOsmonautů 3015
termín realizace - 2013
informace -
zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, 
úprava vstupů 

investor - BD "Radost v Mělníce"
zhotovitel -
 
Kasten spol s.r.o.


.

Rekonstrukce panelového domu
termín realizace - 2012
informace -
zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, oprava a zateplení ploché střechy. Úprava vstupů
investor -
SVJ Nad Pivovarem 3011-3013
zhotovitel -
Evropská stavební MB a.s.


 

Revitalizace řadových garáží
termín realizace - 2012
informace -
oprava střešního pláště nad garážemi, nové izolační vrstvy, dlažba na terčích, zámečnické konstrukce, sokl BD, vnější a vnitřní povrchy garáží
investor -
SBD Mělník
zhotovitel -
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG, s.r.o
 

Rekonstrukce panelového domu
termín realizace - 2011/2012
informace -
zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, cca 70 lodžií, oprava a zateplení střechy vč. strojoven výtahů, oprava vstupů.
investor -
Družstvo Neratovice 981-983
zhotovitel -
BRICK STAV a.s.

 

Rekonstrukce panelového domu
termín realizace - 2010/2011
informace -
zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, oprava a zateplení ploché střechy. Projekt řešen přes dotace Zelená úsporám.
investor -
BD Kosmonautů 2841, 2842
zhotovitel -
Stavorevita s.r.o.

 

Rekonstrukce bytového domu
termín realizace - 2010
informace -
zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení půdních prostor, zateplení suterénu. Projekt řešen
přes dotace Zelená úsporám.
investor -
BD Na Pískách 2478, 2479
zhotovitel -
RC - Therm s.r.o.

 

Výstavba bytového domu
termín realizace - 2007/2008
informace -
výstavba bytového domu na suchdolském náměstí.
Práce prováděny v zaměstnaneckém
poměru u APV Invest s.r.o.
investor -
APV s.r.o.
zhotovitel -
Futurex s.r.o.

 

Výstavba bytového domu
termín realizace - 2006
informace -
výstavba bytového domu.
Práce prováděny v zaměstnaneckém
poměru u APV Invest s.r.o. Práce
zahájeny od hrubé stavby.
investor -
APV Invest s.r.o.
zhotovitel -
Futurex s.r.o.

 

Ostatní stavby:  

 

Rekonstrukce ZŠ J. Matiegky
termín realizace - 2013
informace
- Realizace úspor energie ZŠ J. Matiegky, Mělník. Předmětem zakázky bylo zateplení lehkých obvodových panelů kontaktní termofasádou. při rekonstrukci byly odstraněny konstrukční části obsahující azbestová vlákna.
TDS + KOO BOZP
Zpracování technologického postupu
a bezpečnostního plánu likvidace azbestu

investor - MÚ Mělník
zhotovitel -
Kasten spol s.r.o.

 

Výstavba a rekonstrukce RD
termín realizace -
2008/2009/2010/2011/2012/2013
informace -
výstavba rodinných domu,
do r. 2009 práce prováděny v zaměstnaneckém poměru,
od r. 2010 jako stavební a technický dozor investora. 
lokalita -
Střední a Západní Čechy.  
 

Rekonstrukce Oú Neuměřice
termín realizace - 2012/2013
informace
-
rekonstrukce Oú Neuměřice, zateplení obvodového pláště, zateplení střešního prostoru, výměna otvorů, V
období 2012/2013 kompletní rekonstrukce interiéru, podříznutí stavby, izolace, povrchy, vybavení interiéru, tzb, atd.
investor - Obec Neuměřice
zhotovitel -
SaK, s.r.o.

Stavební úpravy Oú Otvovice -
zateplení objektu

termín realizace - 2013
informace
-
rekonstrukce Oú Otvovice, zateplení obvodového pláště, zateplení střešního prostoru, výměna otvorů,
TDI + KOO BOZP
investor - Obec Otvovice
zhotovitel -
HERM, spol s.r.o.

Stavební úpravy MŠ Otvovice -
zateplení objektu

termín realizace - 2013
informace
-
rekonstrukce Mš Otvovice, zateplení obvodového pláště, zateplení střešního prostoru, výměna otvorů,
TDI + KOO BOZP
investor - Obec Otvovice
zhotovitel -
HERM, spol s.r.o.

Zastřešení bytového domu v Neratovicích
termín realizace - 2013
informace
- Zastřešení ploché střechy bytového domu v Neratovicích, Kojetická 978-980.
investor -
Bytové družstvo Kojetická 978-980
zhotovitel -
STŘECHY 92, s.r.o.

Revitalizace městského jádra
ve Mšeně

termín realizace - 2011/2012
informace
- revitalizace nám. Míru a přilehlých ulic v centru města, kompletní nové řešení pro pěší a automobilovou dopravu, komunikace, IS, VO, zeleň, aj.
Ve spolupráci s firmou 3L Studio s.r.o.
investor -
MÚ Mšeno, SČK
zhotovitel -
H-INTES, s.r.o.
 

Polní cesta v k. ú. Vrbno
termín realizace - 2011
informace -
technický dozor investora
při realizaci polní cesty mezi obcemi
Vrbno a Zelčín.
investor -
MZ Pú Mělník
zhotovitel
- EKOSTAVBY Louny s.r.o.


 

Rekonstrukce MŠ Mšeno
termín realizace - 2011
informace
- rekonstrukce Mš Mšeno, zateplení obvodového pláště, rekonstrukce střešní konstrukce, tepelné čerpadlo, TDI + KOO BOZP
investor -
MÚ Mšeno
zhotovitel -
Arteso s.r.o.

 

Obnova hřišť Mšeno
termín realizace - 2010/2011
informace -
obnova víceúčelového hřiště s atletickým oválem v areálu MŠ Mšeno.
V roce 2012 proběhla výstavba malého objektu, který slouží jako technické zázemí hřiště.
investor -
MÚ Mšeno
zhotovitel -
Linhart, spol. s.r.o.

 

Renovace střešního pláště na BD
termín realizace - 2009
informace -
renovace asfaltové krytiny panelového domu na sídlišti Pivovar.
investor -
SVJ bytového domu 2887 na Mělníku.
zhotovitel - vlastní realizace


 

Výstavba optické trasy
termín realizace - 2009/2010
informace -
výkopy pro vedení optických kabelů po OS MaSON na Mělníku. Výběr zhotovitele PD, výběr dodavatele stavebních prací.
investor -
OS MaSON
zhotovitel -
Šnajdr stavby Mělník s.r.o.

  

 

Koordinátor BOZP na staveništi
 

Rekonstrukce ZŠ Mšeno
termín realizace - 2012
informace -
provedení částečného zateplení fasády, výměna vnějších otvorů, výměna stávajícího vytápění, dodávka kote na biomasu včetně souvisejícího příslušenství. Dále byla upravena částečně dispozice a provedena obnova povrchů.
investor -
MÚ Mšeno
zhotovitel - Vekra stavební s.r.o., Regulus, spol. s.r.o.
 

Výstavba víceúčelového hřiště
termín realizace - 2012
informace -
výstavba florbalového hřiště s víceúčelovým využitím. Okolní terénní úpravy a parkovací plochy.
investor -
MÚ Mělník
zhotovitel - SWIETELSKY stavební, s.r.o.
 

 

Rekonstrukce náměstí Míru, Mělník
termín realizace - 2011
informace -
revitalizace centrální
části historického centra města Mělník,
kompletně nové technické řešení pro
automobilovou a pěší dopravu.
Ve spolupráci s firmou CRDR s.r.o.
investor - MÚ Mělník
zhotovitel - SaM Silnice a Mosty a.s.
 

Rekonstrukce MKD Mělník
termín realizace - 2011
informace -
zesílení stropní konstrukce
stropu pod tanečními sály MKD Mělník,
úpravy interiéru.
investor -
MÚ Mělník
zhotovitel - Šnajdr stavby Mělník s.r.o.


 

Rekonstrukce Pražské brány a věže
termín realizace - 2010
informace -
rekonstrukce brány a věže v historickém centru města, interiéry, exteriéry.
Ve spolupráci s firmou CRDR s.r.o.
investor -
MÚ Mělník
zhotovitel -
GEMA ART GROUP, a.s.

  

Výstavba víceúčelového hřiště
termín realizace - 2010
informace -
výstavba víceúčelového hřiště na míčové hry a skate hřiště.
Ve spolupráci s firmou CRDR s.r.o.
investor -
MÚ Mělník
zhotovitel - Šnajdr stavby Mělník s.r.o.


 

Stavební inženýrská
činnost

zpracování:
    - projektové dokumentace
    - výkazu výměr
    - položkového rozpočtu
    - časového harmonogramu prací
    - plánu BOZP
a jiných dokumentů spojených se stavební činností