JD - stavební Inženýrství

Inženýrská 
a projektová činnost

Naše společnost pro Vás na profesionální úrovni navrhne a zpracuje kompletní projektovou dokumentaci od návrhu stavby, přes zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, realizaci stavby, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení.

 

 

Inženýrská a projektová činnost  

 

 

Poskytované služby:

 

    - projektové dokumentace rodinných domů (nové, přestavby,
      přístavby a stavební úpravy),

    - projektové dokumentace bytových domů, domů pro rekreaci
      a ubytování a dále pak objekty občanské vybavenosti,
      zemědělské či průmyslové stavby,

    - projektové dokumentace malých staveb, přístřešků, pergol,
      oplocení, zpevněných ploch, atd.,

    - projektové dokumentace napojení vjezdu pozemku na
      komunikaci,

    - projektové dokumentace přípojek v rámci RD,

    - projektové dokumentace studen, kanalizačních jímek,
      retencí a vsaků,

    - provádíme architektonické studie, pasportizace staveb,

    - provádíme projekty elektroinstalací, vody a kanalizací,
      vzduchotechniky, vytápění,

    - provádíme statické posouzení betonových, ocelových
      a dřevěných konstrukcí,

    - provádíme výkazy výměr a položkové rozpočty staveb,

    - provádíme Požárně bezpečnostní řešení stavby,

    - provádíme Průkazy energetické náročnosti budovy,

    - zajišťujeme technické průzkumy stávajících staveb a jejich
      vyhodnocení,

    - zajištujeme Hydrogeologické posudky,

    - zajištujeme měření radonu s protiradonovým opatřením,

    - zajištujeme geodetické zaměření staveb a pozemků.

 

Specializujeme se na projekční práce pro snížení energetické náročnosti a sanací spodních staveb hlavně u bytových domů

 

Inženýrská činnost:

 

    - vyřízení územního a stavebního řízení,

    - zpracujeme odborné posudky na provedené práce a stavební
      konstrukce,

    - projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi
      a zajištění jejich stanovisek,

    - provádíme konzultační a poradenskou činnost,

    - autorské dozory,

    - spolupracujeme při získávání dotací,

    - spolupráce při výběru dodavatele.

 

Provádíme výběrová řízení

 

Stavební práce:

 

    - provádíme drobné stavební a udržovací práce.